Zarządzenia Dziekana

2020


Zarządzenie Nr 4 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji wydziału i współpracy z pracodawcami

Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy na Wydziale w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenie Nr 1 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie trybu powoływania i określenia zadań  zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh 

 

 

2019


Zarządzenie Nr 14 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady programowej kierunku studiów chemia materiałów stosowanych 

Zarządzenie Nr 13 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji wydziału i współpracy z pracodawcami 

Zarządzenie Nr 12 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ECTS

Zarządzenie Nr 11  Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia

Zarządzenie Nr 10 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 października 2019 r.w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium Opiniodawczego

Zarządzenie Nr 9 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Laboratorium Zaawansowanych Technologii

Zarządzenie Nr 8 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Zarządzenie Nr 7 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Zapachowej Jakości Powietrza

Zarządzenie Nr 6 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Zaawansowanych Technologii

Zarządzenie Nr 5 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Zarządzenie Nr 4 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r.w sprawie powołania Międzynarodowego Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury przekładania i odrabiania zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zarządzenie Nr 1 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury postępowania antyplagiatowego obowiązującego na WTiICh