Zarządzenia Dziekana

Od stycznia 2022 r. informacje o zarządzeniach Dziekana WTiICh zamieszczane są i aktualizowane w LEX Bazie Dokumentów.

Dostęp do tej bazy dla osób logujących się poza siecią ZUT możliwy jest przy wykorzystaniu usługi VPN.

2021

Zarządzenie Nr 24 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 9 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Laboratorium Zaawansowanych Technologii.

Zarządzenie Nr 23 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 22 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji programowej dla kierunku studiów inżynieria w medycynie.

Zarządzenie Nr 21 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WTiICh na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 20 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zadań Komisji programowych powołanych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Zarządzenie Nr 19 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika dziekana WTiICh ds. promocji na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 18 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WTiICh na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 17 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika / studenta / doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Zarządzenie Nr 16 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana WTiICh na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 15 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury wykrywania nieuczciwego zachowania w trakcie zaliczeń/egzaminów”.


Zarządzenie Nr 14 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury okresowych przeglądów programów studiów oraz zgłaszania uwag i zmian do programów studiów”.

Zarządzenie Nr 13 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury planowania rozkładu zajęć w semestrze/roku akademickim”.

Zarządzenie Nr 12 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w okresie wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Zarządzenie Nr 11 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury przebiegu egzaminu dyplomowego”.

Zarządzenie Nr 10 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Zarządzenie Nr 9 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury przebiegu procesu składania prac dyplomowych”.

Zarządzenie Nr 8 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury zgłaszania, zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych”.

Zarządzenie Nr 7 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury realizacji i rozliczania praktyk programowych”.

Zarządzenie Nr 6 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury realizacji i rozliczania praktyk programowych”.

Zarządzenie Nr 5 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury oceny efektów uczenia się przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych”.

Zarządzenie Nr 4 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami”.

Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury przygotowania indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów”.

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana WTiICh na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 1 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Programowo-Przemysłowej dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa.

2020


Zarządzenie Nr 27 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 7 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 8 września 2020 r.  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 26 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury przeciwdziałania złym praktykom w postępowaniu nauczyciela i studenta oraz wykrywania sprawców niszczenia mienia Uczelni”

Zarządzenie Nr 25 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury wykrywania plagiatów i naruszeń własności intelektualnej”

Zarządzenie Nr 24 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć”

Zarządzenie Nr 23 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej”

Zarządzenie Nr 22 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury kontroli zajęć dydaktycznych”

Zarządzenie Nr 21 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury dokumentowania i oceny osiągniętych efektów uczenia się w przedmiocie/module zajęć”

Zarządzenie Nr 20 Dziekana WTiICh ZUT w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji programowej dla kierunku studiów "Material Science and Engineering"

Zarządzenie Nr 19 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 28 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WTiICh na kadencję 2020-2024.

Zarządzenie Nr 18 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh

Zarządzenie Nr 17 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika/studenta/doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Zarządzenie Nr 16 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium Opiniodawczego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 15 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WTiICh na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 14 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 7 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 13 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Laboratorium Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 12 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Laboratorium Utylizacji Odpadów w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 11 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Międzynarodowego Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 10 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 9 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ECTS na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 8 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania opiekunów laboratoriów wydziałowych na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 7 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 6 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana WTiICh na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Nr 5 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej do przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego (pomocy materialnej) dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 4 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji wydziału i współpracy z pracodawcami

Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy na Wydziale w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenie Nr 1 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie trybu powoływania i określenia zadań  zespołów do kontroli prac etapowych i dyplomowych na WTiICh 

 

 

2019


Zarządzenie Nr 14 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady programowej kierunku studiów chemia materiałów stosowanych 

Zarządzenie Nr 13 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji wydziału i współpracy z pracodawcami 

Zarządzenie Nr 12 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ECTS

Zarządzenie Nr 11  Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia

Zarządzenie Nr 10 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 października 2019 r.w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium Opiniodawczego

Zarządzenie Nr 9 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Laboratorium Zaawansowanych Technologii

Zarządzenie Nr 8 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Zarządzenie Nr 7 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Zapachowej Jakości Powietrza

Zarządzenie Nr 6 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Zaawansowanych Technologii

Zarządzenie Nr 5 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania opiekuna Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Zarządzenie Nr 4 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 3 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r.w sprawie powołania Międzynarodowego Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury przekładania i odrabiania zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zarządzenie Nr 1 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury postępowania antyplagiatowego obowiązującego na WTiICh