Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Nr 1 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury postępowania antyplagiatowego obowiązującego na WTiICh

Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury przekładania i odrabiania zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej