dr inż. Iwona Anna Pełech

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  373 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,28 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  807 kB)

Skład komisji:
 1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska 
 2. sekretarz komisji – dr hab. Joanna Grzechulska-Damszel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 3. recenzent – prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
 4. recenzent – prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 5. recenzent – prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz – Politechnika Warszawska 
 6. członek komisji – dr hab. Andrzej Gierak, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 7. członek komisji – dr hab. Agnieszka Wróblewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  472 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)

Data wszczęcia postępowania: 26.06.2015 r.
Harmonogram:
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – 22. 09. 2015 r. 
 2. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 13.10.2015 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 15.10.2015 r. 
 3. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 26.10.2015 r. 
 4. Termin nadsyłania recenzji – 12.12.2015 r. 
 5. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 15. 01. 2016 r. 
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  835 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  702 kB)