Zjazd PTChem

60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie się we Wrocławiu 17 - 21 września 2017 roku. Tematyka konferencji obejmuje najnowsze osiągnięcia badawcze w dziedzinie chemii, które tym razem prezentowane będą w 16 sekcjach. Planowane są również trzy sesje specjalne oraz dyskusja panelowa na temat współpracy świata nauki z przemysłem.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie - http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/

 

 

 

 

59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-23 września 2016. Najważniejszym celem corocznych spotkań chemików jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Hasło przewodnie, tegorocznego spotkania, brzmi „Między nami jest chemia…”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie - strona internetowa 59 Zjazdu PTChem

 

 

 

 

 

 

 

54 Zjazd PTChem i SITPChem odbędzie się w Lublinie w dniach 18-22 września 2011. Będzie to zjazd szczególny z uwagi na przypadającą w tym roku 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla z chemii przez Marię Skłodowską-Curie oraz ustanowienie roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe.

Więcej informacji oraz zgłoszenie uczestnictwa - strona internetowa 54 Zjazdu PTChem i SITPChem