dr inż. Magdalena Urbala

Wniosek:Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  452 kB)
Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,78 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  670 kB)

Skład komisji:
 1. Przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Karol Grela  – Uniwersytet Warszawski
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski – Politechnika  Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska – Politechnika Warszawska
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Robert Pełech –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  249 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  690 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  271 kB)

Data wszczęcia postępowania:09.06.2017 r.
Harmonogram:
 1. Wszczęcie postępowania – 09.06.2017 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (uchwała RW WTiICh nr 4/2016/2017 z dnia 11.07.2017 r.) oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – uchwała RW WTiICh nr 5/2016/2017 z dnia 11.07.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej – 07.09.2017r.; data wysłania z CK - 28.09.2017 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 29.09.2017 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 03.10.2017 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 14.11.2017 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 28.11.2017 r.
Uchwała z uzasadnieniemUchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  398 kB)