dr inż. Krzysztof Lubkowski


 Wniosek

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  40 KB) 

 Autoreferat

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  484 KB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  426 KB)

Skład komisji

 
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki  – Politechnika Wrocławska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. Janusz Igras – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski – Politechnika  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. Urszula Kiełkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Beata Tryba, prof. nadzw. ZUT w Szczecinie – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 

 Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,72 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  474 KB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  6,94 MB)

Data wszczęcia postępowania:

13.04.2016 r.

Harmonogram:

 
 1. Wszczęcie postępowania – 13.04.2016 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 24.05.2016 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 21.06.2016 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 23.06.2016 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 30.06.2016 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 11.08.2016 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 20.09.2016 r.
 

Uchwała i uzasadnienie:

Uchwała i uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  1,41 MB)