dr inż. Agnieszka Kowalczyk

Wniosek:

Wniosek

Autoreferat:

Autoreferat

Lista publikacji

Skład komisji:

 

 1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - Politechnika Warszawska,
 2. Sekretarz komisji - dr hab. inż. Beata Michalkiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 3. Recenzent - prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja - Uniwersytet Opolski
 4. Recenzent - prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska - Politechnika Łódzka
 5. Recenzent - prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji - dr hab. inż. Paweł Chmielarz - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 7. Członek komisji - prof. dr hab. inż. Beata Tryba - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Data wszczęcia postępowania:4.01.2017 r.
Harmonogram:

 

 1. Wszczęcie postępowania - 4.01.2017
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – uchwała RW WTiICh nr 7/2016/2017 z dnia 24.01.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej – 9.03.2017.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 20.03.2017
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 24.03.2017
 5. Termin nadsyłania recenzji – 5.05.2017
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 26.05.2017
Uchwała:Uchwała
Uzasadnienie:Uzasadnienie