dr Marcin Konkol

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,04 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  902 kB)

Skład komisji:

 Skład komisji:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska
 2. sekretarz komisji – dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Janusz Kotarba – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 4. recenzent – prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 5. recenzent – dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. członek komisji – prof. dr hab. Piotr Grzesiak – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 7. członek komisji – dr hab. Jacek G. Sośnicki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recencja 1 (format:  pdf, rozmiar:  546 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  385 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)

Data wszczęcia postępowania:17.11.2016 r.

Harmonogram:

 
 1. Wszczęcie postępowania – 17.11.2016 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta – 24.01.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej – 9.03.2017 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 20.03.2017 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 24.03.2017 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 5.05.2017 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej - 25.05.2017 r.
UchwałaUchwała (format:  pdf, rozmiar:  606 kB)
UzasadnienieUzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  522 kB)