dr inż. Joanna Sreńscek-Nazzal

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  752 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)

Skład komisji:
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Adam Proń  – Politechnika Warszawska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 4. Recenzent – prof. dr hab. Artur Terzyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz – Politechnika Wrocławska
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Robert Pełech –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  220 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  388 kB)

Data wszczęcia postępowania: 10.07.2017 r.
Harmonogram:
 1. Wszczęcie postępowania – 10.07.2017 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (uchwała RW WTiICh nr 1/2016/2017 z dnia 5.09.2017 r.) oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – uchwała RW WTiICh nr 2/2016/2017 z dnia 5.09.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej – 05.10.2017r.; data wysłania z CK - 23.10.2017 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 27.10.2017 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 31.10.2017 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 16.11.2017
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 20.11.2017
  Uchwała z uzasadnieniem Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  413 kB)