dr inż. Marian Kordas

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  414 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  9,75 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  32 MB)

Skład komisji:

  

 1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga – Politechnika Warszawska
 2. Sekretarz komisji - dr hab. inż. Elżbieta Gabruś - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent - prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński – Politechnika Krakowska
 4. Recenzent - prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz – Politechnika Łódzka
 5. Recenzent - prof. dr hab. inż. Joanna Karcz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – prof. dr hab. Lubomira Broniarz-Press – Politechnika Poznańska
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  595 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  377 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  483 kB)

Data wszczęcia postępowania:

30.03.2018 r.

Harmonogram:

 
 1. Wszczęcie postępowania - 30.03.2018 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta - uchwała RW WTiICh nr 4/2017/2018 z dnia 24.04.2018 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 11.05.2018 r.; data wpłynięcia pisma do Dziekanatu WTiICh ZUT w Szczecinie - 18.05.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 21.05.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 02.07.2018 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 09.07.2018 r.
 

Uchwała z uzasadnieniem

Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  408 kB)