IV Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

Uprzejmie informujemy, iż 14 maja 2019 r. odbędzie się jednodniowe IV Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików. Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku organizatorzy Sympozjum postanowili włączyć się w obchody 150-lecia powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych, którego twórcą był rosyjski uczony Dmitrij Mendelejew.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych naukowców wykonujących prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi. Seminarium dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe, którzy chcieli by przedstawić wyniki swoich prac naukowych. Sympozjum ma charakter dydaktyczno-naukowy. Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii  (minimalna objętość tekstu to około 10 stron znormalizowanych z rysunkami). Spośród nadesłanych streszczeń recenzenci wybiorą najciekawsze, które zakwalifikowane zostaną do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace będą prezentowane podczas sesji posterowej. Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 zł.

MIEJSCE SYMPOZJUM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 

 

Do pobrania:

IV Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, streszczenia (format:  pdf, rozmiar:  5,05 MB)

 Postępy w Technologii i Inżynierii Chemicznej 2019 - Zastosowania metod inżynierii chemicznej (format:  pdf, rozmiar:  8,02 MB)