dr inż. Krzysztof Karol Kowalczyk

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  838 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,57 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  7,40 MB)

Skład komisji:

 

 1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska
 2. sekretarz komisji – dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie,
 3. recenzent – dr hab. inż. Paweł Parzuchowski – Politechnika Warszawska
 4. recenzent – dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz z Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 
 5. recenzent – prof. dr  hab. inż. Mirosława El Fray  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 6. członek komisji – prof. dr hab. Krystyna Czaja – Uniwersytet Opolski
 7. członek komisji – prof. dr hab. inż. Beata Tryba - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  6,32 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  21 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,30 MB)

Data wszczęcia postępowania:

06.06.2016 r.

Harmonogram:

 

 

 1. Wszczęcie postępowania – 06.06.2016 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – 05.07.2016 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK – 08.09.2016 r. ;pismo z CK o zmianie jednego Recenzenta- data wysłania z CK- 06.10.2016 r. data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 18.10.2016 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów –  21.10.2016 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 06.12.2016 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 19.12.2016 r.
 
Uchwała Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  831 kB)
Uzasadnienie:

Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  698 kB)