Składki

Szanowni Członkowie Szczecińskiego Oddziału PTChem

przypominamy o terminowym płaceniu składek członkowskich. Informujemy, że wielkości składek zależą od aktualnego statusu członkostwa w PTChem i wynoszą:

  • 80 zł - dla członków zwyczajnych,
  • 30 zł - dla nauczycieli,
  • 25 zł - dla emerytów/studentów/doktorantów.

Zgodnie z ustalonym przez ZG PTChem schematem: im więcej procentowo składek członkowskich w Oddziale zostanie uiszczonych tym większy zwrot na nasze subkonto otrzymamy i tym prężniej będziemy mogli funkcjonować. W związku z powyższym gorąco zachęcamy do wspierania Naszego Oddziału PTChem.

Dane do przelewu:

Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
https://ptchem.pl/pl/contact

Nazwa rachunku: Składki członkowskie

IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028

SWIFT/BIC:PPABPLPK

https://ptchem.pl/pl/society/fees

 

Osoby, które nie uiszczają składek dłużej niż 5 lat kwalifikują się do wykreślenia przez Zarząd Główny. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze opłacenie składek i wyrównanie ewentualnych zaległości.