dr inż. Jacek Andrzej Banaszak

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  146 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  553 kB)

Skład komisji:

Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta – Politechnika Wrocławska

Sekretarz komisji – dr hab. inż. Rafał Rakoczy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzent – prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga - Politechnika Warszawska

Recenzent – prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Politechnika Łódzka

Recenzent – prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Michał Dyląg – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Członek komisji –dr hab. inż. Elżbieta Filipek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzje:

 Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  179 kB)

 Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  162 kB)

 Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

Data wszczęcia postępowania: 4.02.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania - 4.02.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 26.03.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 5.04.2013 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT
    w Szczecinie - 15.04.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 18.04.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 4.06.2013 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – do ustalenia
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  695 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  652 kB)