dr inż. Robert Pełech

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  247 kB)

Skład komisji:

 

 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki  – Politechnika Wrocławska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Monika Bosacka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Uniwersytet Gdański
 4. Recenzent – dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Józef Nastaj – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Myroslav Spryskyy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Bogdan Ambrożek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  549 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  320 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,75 MB)

Data wszczęcia postępowania:

08.04.2016 r.

Harmonogram:

 

 1. Wszczęcie postępowania – 08.04.2016 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 09.06.2016 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 09.06.2016 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 23.06.2016 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 30.06.2016 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 11.08.2016 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 22.09.2016 r.

 

Uchwała i uzasadnienie:

 Uchwała i uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  1,42 MB)