dr inż. Rafał Wróbel

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  3,77 MB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  641 kB)

Skład komisji:

Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Politechnika Wrocławska,

Sekretarz komisji - dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Recenzent - prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski - Politechnika Łódzka,

Recenzent - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski - Politechnika Warszawska,

Recenzent - prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Członek komisji - dr hab. Izabela Sobczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Członek komisji - dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,00 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  133 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  199 kB)

Data wszczęcia postępowania: 05.09.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania - 05.09.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 08.10.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 07.11.2013 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 22.11.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 25.11.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 19.12.2013 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 08.01.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  17,20 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  25 kB)