dr inż. Agata Markowska-Szczupak

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  510 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)

Skład komisji:

Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz - Politechnika Łódzka,

Sekretarz komisji - dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Recenzent - dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. UG – Uniwersytet Gdański,

Recenzent - prof. dr hab. Marianna Turkiewicz - Politechnika Łódzka,

Recenzent - dr hab. inż. Jacek A. Soroka, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka - Politechnika Wrocławska,

Członek komisji - dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

prof. dr hab. Marianny Turkiewicz (format:  pdf, rozmiar:  162 kB)

dr hab. inż. Adriany Zaleskiej, prof. UG (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)

dr hab. inż. Jacka Soroki, prof. ZUT. (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

Data wszczęcia postępowania: 05.02.2014 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania – 05.02.2014 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów – 25.02.2014 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 06.03.2014 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 18.03.2014 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 21.03.2014 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 17.04.2014 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 06.06.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  514 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  481 kB)