dr inż. Elżbieta Gabruś

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  229 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  183 kB)

Skład komisji:

 
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta – Politechnika Wrocławska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – Politechnika Warszawska
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński – Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert ‑ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński – Politechnika Łódzka
 7. Członek komisji – prof. dr hab. inż. Joanna Karcz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,10 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,41 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,26 MB)

Data wszczęcia postępowania:

16.05.2016 r.

Harmonogram:

 
 1.  Wszczęcie postępowania ‑ 16.05.2016 r.
 2.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów ‑ 24.05.2016 r.
 3.   Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK ‑ 04.07.2016 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie ‑ 05.07.2016 r.
 4.  Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów ‑ 07.07.2016 r.
 5.   Termin nadsyłania recenzji 20.09.2016 r.
 6.   Termin zebrania komisji habilitacyjnej –  24.10.2016 r.

Uchwała:

 Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  815 kB)

Uzasadnienie:

Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  728 kB)