PTChem

Zarząd Oddziału PTChem Szczecin

 

Przewodnicząca Oddziału: dr hab. inż. Elwira K. Wróblewska, prof. ZUT

Zastępca Przewodniczącego Oddziału: dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT

Sekretarz: dr inż. Łukasz Struk

Skarbnik: dr inż. Tomasz Idzik

Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

 Komisja Rewizyjna Oddziału:

  • Przewodniczący: dr hab. inż. Dariusz Moszyński, prof. ZUT
  • Członkowie: dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe, prof. ZUT, dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof ZUT

Sekcja Dydaktyczna:

  • Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek
  • Członkowie: dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT, dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT