PTChem

Zarząd Oddziału PTChem Szczecin

  1. Przewodnicząca Oddziału: dr hab. inż. Zofia Lendzion – Bieluń, prof. ZUT
  2. Zastępca Przewodniczącego Oddziału: dr hab. inż.  Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT
  3. Sekretarz: prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
  4. Skarbnik: dr inż. Karolina Kiełbasa
  5. Członek Zarządu: dr hab. Jacek Sośnicki, prof. ZUT
  6. Komisja Rewizyjna Oddziału: 

      7.  Sekcja Dydaktyczna: