dr inż. Joanna Liszkowska

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  518 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,56 MB)

Lista publikacji znajduje się w autoreferacie

Skład komisji:

 Skład komisji:  

 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Magdalena Urbala – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska
 4. Recenzent – Dr hab. inż. Maciej Heneczkowski prof. PRz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Członek komisji – dr hab. inż Agnieszka Wróblewska, prof. ZUT –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 

Data wszczęcia postępowania:

16.02.2018 r.

Harmonogram:

 

 1. Wszczęcie postępowania - 16.02.2018 r.
 2. Uchwały Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - uchwały RW WTiICh Nr 2/2017/2018 oraz 3/2017/2018 z dnia 24.04.2018 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 07.06.2018 r.; data wysłania z CK - 04.07.2018 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 09.07.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 12.07.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 23.08.2018 r. 

Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 10.09.2018 r.

 

  Uchwała i uzasadnienie:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)