dr inż. Rafal Pelka

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  380 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  1,89 MB)

Skład komisji:

 
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż.  Henryk Górecki  – Politechnika Wrocławska 
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Beata Zielińska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Karpiński  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Kotarba – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka – Politechnika Warszawska
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Maciej Jabłoński, prof. nadzw. –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  515 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  669 kB)

Data wszczęcia postępowania:

6.06.2017 r.

Harmonogram:

 

 1. Wszczęcie postępowania - 30.05.2016 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów- uchwała RW WTiICh nr 2/2016/2017 z dnia 11.07.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 07.09.2017 r.; data wysłania z CK - 27.09.2017 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 02.10.2017 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – do 03.10.2017 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 6 tygodni od daty otrzymania dokumentów.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 01.12.2017
 

Uchwała z uzasadnieniem

Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  399 kB)