dr inż. Jolanta Szoplik

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  440 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,25 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  821 kB)

Skład komisji:

 

 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga – Politechnika Warszawska,
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz – Politechnika Łódzka,
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak – Politechnika Opolska,
 5. Recenzent – dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Marek Ochowiak – Politechnika Poznańska,
 7. Członek komisji – prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,92 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,24 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,88 MB)

Data wszczęcia postępowania: 03.11.2017 r.
Harmonogram:

 

 

 1. Wszczęcie postępowania - 03.11.2017 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów- uchwała RW WTiICh nr 5/2017/2018 i nr 6/2017/2018 - 21.11.2017 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej: data powołania komisji habilitacyjnej - 08.12.2017 r.; data wysłania z CK - 22.12.2017 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 03.01.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 05.01.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 15.02.2018 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 02.03.2018 r.

 

 

  Uchwała i uzasadnienie:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)