dr inż. Wojciech Konicki

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  490 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  14,90 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  11,70 MB)

Skład komisji:

  

 1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Sekretarz komisji - dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent - prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN w Krakowie 
 4. Recenzent - prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 5. Recenzent - prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji - prof. nadzw. dr hab. Dagmara Jacewicz, Uniwersytet Gdański 
 7. Członek komisji - dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   
 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  320 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,83 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,40 MB)

Data wszczęcia postępowania:

10.05. 2018 r.

Harmonogram:

 
 1. Wszczęcie postępowania - 10.05.2018 r.
 2. Uchwały Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (12/2017/2018 ) oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta - (13/2017/2018) z dnia 22.05. 2018 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 07.06.2018 r.; data wpłynięcia pisma do Dziekanatu WTiICh ZUT w Szczecinie - 18.06.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 25.06.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 06.08.2018 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 17.08.2018 r.
 

Uchwała z uzasadnieniem

Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)