dr inż. Ewa Katarzyna Janus

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  345 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  3,22 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  7,83 MB)

Skład komisji:

przewodniczący komisji – prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

sekretarz komisji – dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń – Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie,

recenzent – prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Uniwersytet Gdański

recenzent – prof. dr hab.  Anna Trzeciak – Uniwersytet Wrocławski

recenzent – prof. dr hab. inż Tadeusz Jagodziński  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

członek komisji – dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. nadzw. PG  – Politechnika Gdańska

członek komisji – dr hab. inż. Piotr Tabero - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  350 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,79 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,18 MB)

Data wszczęcia postępowania: 25.10.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania – 25.10.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 12.11.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK – 13.12.2013 r. ; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 16.12.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów –  20.12.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji – 31.01.2014 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 28.02.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  659 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  607 kB)