Koła naukowe WTiICh

Lp.

Nazwa koła

Opiekun

1.

Studenckie Koło Naukowe "α-reaktywni"

dr inż. Agnieszka Kozłowska

2.

Studenckie Koło Naukowe "Inżynier"

dr hab. inż. Marian Kordas, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

3.

Studenckie Koło Naukowe "Kwant"

dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. ZUT

4.

Studenckie Koło Naukowe "Liga Ochrony Przyrody"

dr inż. Marlena Musik

5.

Studenckie Koło Naukowe "Organik" (zawieszone do 3.10.2024)

dr inż. Łukasz Struk

6.

Studenckie Koło Naukowe "Allchemicy"

dr inż. Karolina Wenelska

7.

Studenckie Koło Naukowe "Zielona Chemia"

dr hab. inż. Magdalena Urbala, prof ZUT, dr inż. Małgorzata Dzięcioł

8.

Studenckie Koło Naukowa „Faza”

dr inż. Mateusz Piz

9.

Studenckie Koło Naukowe  „Skondensowani 2.0”

dr inż. Joanna Rokicka

10. Koło Naukowe Doktorantów dr hab. inż. Robert Pełech, prof. ZUT