VII Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

VII Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików - w trybie on-line

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się w trybie on-line w dniach 23-27 maja 2022 r. Organizatorami sympozjum są: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sympozjum dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe oraz wykonującym prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi.

Osoby chcące wziąć udział w Sympozjum proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 31 marca 2022 r. na adres: ssmch2022@zut.edu.pl.

Każdy uczestnik sympozjum zaprezentuje wyniki swoich badań w formie 15 minutowej prezentacji, która zostanie umieszczona na platformie MSTeams. Prezentacje należy nadsyłać w postaci pliku wideo (jak to zrobić?), będącego nagraniem slajdów prezentacji z dołączoną narracją głosową (eksport z programu PowerPoint lub zgodnego). Sposób przesłania plików zostanie podany uczestnikom w terminie późniejszym. Platforma sympozjum będzie dostępna dla wszystkich autorów, którzy nadeślą swoje prace na sympozjum oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego. Każdy z uczestników przez cały okres trwania sympozjum będzie mógł zadawać pytania autorom prac. Prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Sympozjum. Trzy najlepsze prace, pod względem merytorycznym oraz formy prezentacji, zostaną nagrodzone. Termin nadsyłania prezentacji upływa 17 maja 2022 r.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii. Termin nadsyłania manuskryptu monografii upływa 15 maja 2022 r.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł. Opłata za publikację monografii wynosi 300 zł plus VAT(23 %) i ponoszona będzie po jej zaakceptowaniu przez recenzentów i redakcję naukową.

 

Do pobrania

Streszczenia VII SSMCh (format:  pdf, rozmiar:  2,44 MB)

Monografia (format:  pdf, rozmiar:  11,05 MB)