Warsztaty Chemiczne

Mechanizm wymiany ciepła

16 września 2016 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie odbyły się  warsztaty chemiczne dla szkół ponad gimnazjalnych pt. „Mechanizm wymiany ciepła”. Uczestnikami byli uczniowie 2 klasy Technikum Technologii Chemicznej - Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Organizatorem zajęć jest Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej oraz Szczeciński Oddział PTChem. Koordynatorem zajęć jest Pani dr inż. Karolina Kiełbasa.