dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  179 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,84 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  1,48 MB)

Skład komisji:

przewodniczący komisji – prof. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska,

sekretarz komisji – dr hab. inż. Beata Michalkiewicz  – Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie,

recenzent – prof. Zygmunt Kowalski – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,

recenzent – prof. Teofil Jesionowski  – Politechnika Poznańska,

recenzent – prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

członek komisji – dr hab. Edward Rój – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

członek komisji – dr hab. inż. Elżbieta Filipek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Recenzje:

Recenzja - Z. Kowalski (format:  pdf, rozmiar:  276 kB)

Recenzja - B. Grzmil (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

Recenzja - T. Jesionowski (format:  pdf, rozmiar:  396 kB)

Data wszczęcia postępowania: 19.04.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania - 19.04.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 14.05.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 06.06.2013 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 11.06.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 20.06.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 14.08.2013 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 26.09.2013 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  21 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  20 kB)