dr Dariusz Moszyński

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  2,53 MB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,13 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  3,13 MB)

Skład komisji:
 1. Przewodniczący komisji - prof. Henryk Górecki - Politechnika Wrocławska,
 2. Sekretarz komisji - dr hab. Beata Michalkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 3. Recenzent - prof. Zbigniew Karpiński - Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie,
 4. Recenzent - prof. Jacek Rynkowski - Politechnika Łódzka,
 5. Recenzent - prof. Maria Tomaszewska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 6. Członek komisji - dr hab. Izabela Sobczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 7. Członek komisji - dr hab. Maciej Jabłoński - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  479 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  320 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  287 kB)

Data wszczęcia postępowania: 27.03.2014 r.
Harmonogram:
 1. Wszczęcie postępowania - 27.03.2014 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 13 maja 2014 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 05.05.2014 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 30.06.2014 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 5.07.2014 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji - 18.08.2014 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 08.10.2014 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  62 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  56 kB)