dr inż. Paulina Pianko-Oprych

Wniosek:

Wniosek

Autoreferat:

Autoreferat

Lista publikacji

Skład komisji:
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga – Politechnika Warszawska
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński – Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski – Politechnika Łódzka
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Joanna Karcz  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Antoni Gondek, prof. nadzw. PK  – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Piotr Tabero – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Data wszczęcia postępowania: 20.01.2016 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania - 20.01.2016 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 16.02.2016 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK - 11.03.2016 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie - 25.03.2016 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 01.04.2014 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji - 06.05.2016 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 23.06.2016 r.
  Uchwała:  Uchwała
  Uzasadnienie:  Uzasadnienie