V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików - w trybie on-line

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną, V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików odbędzie się w trybie on-line, które rozpocznie się 14 maja 2020 r. i będzie trwało do 22 maja 2020 r. Każdy uczestnik sympozjum będzie prezentował wyniki swoich badań w formie prezentacji (max. 15 minutowej), która zostanie umieszczona na platformie MSTeams. Prezentacje należy nadsyłać w postaci pliku wideo (jak to zrobić? (format:  mp4, rozmiar:  43 MB)), będącego nagraniem slajdów prezentacji z dołączoną narracją głosową (eksport z programu Powerpoint lub zgodnego). Sposób przesłania plików zostanie podany uczestnikom w terminie późniejszym. Termin nadsyłania prezentacji 10 maja 2020 r. Platforma sympozjum będzie dostępna dla wszystkich autorów, którzy nadeślą swoje prace na sympozjum oraz członków komitetu naukowego i organizacyjnego. Każdy z uczestników przez cały okres trwania sympozjum będzie mógł zadawać pytania autorom prac. Prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Sympozjum. Trzy najlepsze, pod względem merytorycznym oraz formy prezentacji, zostaną nagrodzone.  

Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych naukowców wykonujących prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi. Seminarium dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe, którzy chcieliby przedstawić wyniki swoich prac naukowych. Sympozjum ma charakter dydaktyczno-naukowy. Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii (minimalna objętość tekstu to około 12 stron znormalizowanych z rysunkami). Opłata za udziału w sympozjum wynosi 150 zł.

MIEJSCE SYMPOZJUM

Platforma MSTeams – poprzez kanał dostępny dla uczestników sympozjum

 

Do pobrania:

Postępy w Technologii i Inżynierii Chemicznej 2020 (format:  pdf, rozmiar:  1,88 MB)

Monografia - 29 września 2020r. (format:  pdf, rozmiar:  8,99 MB)