dr inż. Magdalena Janus

 

 

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  210 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

Skład komisji:

Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska

Sekretarz komisji – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzent – prof. dr hab. Piotr Grzesiak – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Recenzent – dr hab. inż. Adriana Zaleska   Politechnika Gdańska

Recenzent – dr hab. inż. Jacek Soroka   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Członek komisji – prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  828 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  249 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)

Data wszczęcia postępowania: 14.02.2013 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania   14.02.2013 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów   26.03.2013 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK   4.04.2013 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie   22.04.2013 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów   26.04.2013 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji   7.06.2013 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 11.07.2013 r.
Uchwała:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  583 kB)
Uzasadnienie:  Uzasadnienie (format:  pdf, rozmiar:  525 kB)