Sekcja Dydaktyczna

Aktywność Sekcji dydaktycznej:

- współpraca z ZCDN

- współpraca z nauczycielami chemii w regionie

- patronaty honorowe imprez organizowanych przez szkoły regionu, m.in. sympozjów, konkursów chemicznych itp.

- organizacja zajęć dla młodzieży ze szkół okręgu szczecińskiego

- udział w Szkołach Problemów Dydaktyki Chemii

- przedstawianie do wyróżnienia im. Z. Matysikowej

 

Wyróżnienie im. Zofii Matysikowej przyznawane corocznie od 2008 r. nauczycielom za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej.

Regulamin wyróżnienia: http://dydaktyka.ptchem.pl/medal-im--zofii-matysikowej

 

Nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych okręgu szczecińskiego uhonorowani Wyróżnieniem im. Zofii Matysikowej:

2008 r. mgr Halina Szczepaniec, Gimnazjum nr 27 w Szczecinie

2009 r. mgr inż. Joanna Tymejczyk, Katolickie Liceum w Szczecinie

2010 r. mgr Grażyna Gaj, Gimnazjum nr 7 w Szczecinie

2011 r. mgr inż. Małgorzata Kępińska-Żerko, Liceum Ogólnokształcącego nr XIII w Szczecinie

2012 r. mgr inż. Jadwiga Skrobacka, Edukacja Szkolna "Katedra"; emerytowany nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

2013 r. mgr Ewa Kowańska, I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

2014 r. mgr Hanna Górska,  Gimnazjum nr 29 w Szczecinie

2015 r. mgr Teresa Kołogrecka-Bajek , II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

2016 r. mgr Urszula Sielicka, Gimnazjum nr 6 w Koszalinie