Postępowania awansowe

Procedury w ZUT związane z nadawaniem stopnia doktora:

Dyscyplina Inżynieria Chemiczna - zalecenia do przygotowania rozprawy doktorskiej w oparciu o cykl publikacji:

  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym przewody doktorskie wszczęto do dnia 30 kwietnia 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  647 KB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  60 KB)
  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym postępowania doktorskie wszczęto po dniu 30 września 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  644 KB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  55 KB)

Uchwała NR 113 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT w Szczecinie  

Procedury "krok po kroku" w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach o nadanie stopnia doktora 

Zarządzenie  NR 91 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wzorów: wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz umów o przejęciu przez Podmiot Zatrudniający lub przez Kandydata kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego 

Procedury w ZUT związane z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego:

Uchwała NR 112 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT w Szczecinie 

 

Aktualnie obowiązujące procedury i akty prawne w postępowaniach awansowych dostępne są na stronie Działu Nauki ZUT