Postępowania awansowe

Procedury w ZUT związane z nadawaniem stopnia doktora:

Dyscyplina Inżynieria Chemiczna - zalecenia do przygotowania rozprawy doktorskiej w oparciu o cykl publikacji:

  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym przewody doktorskie wszczęto do dnia 30 kwietnia 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  243 kB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  48 kB)
  • dla doktorantów Studiów Doktoranckich, którym postępowania doktorskie wszczęto po dniu 30 września 2019 r.
    - PDF (format:  pdf, rozmiar:  239 kB)
    - WORD (format:  docx, rozmiar:  45 kB)

Uchwała NR 130 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora  przez Rady Dyscyplin ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  74 kB)

Zarządzenie  NR 91 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wzorów: wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz umów o przejęciu przez Podmiot Zatrudniający lub przez Kandydata kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego (format:  docx, rozmiar:  47 kB) 

Procedury w ZUT związane z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego:

Uchwała NR 129 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego przez Rady Dyscyplin ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  47 kB)

 

 

Aktualnie obowiązujące procedury i akty prawne w postępowaniach awansowych dostępne są na stronie Działu Nauki ZUT