dr inż. Konrad Witkiewicz

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  359 KB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  651 KB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  570 KB)

Skład komisji:

 
 1. Przewodniczący komisji – Prof. Dr hab. inż. Andrzej Jarzębski – Politechnika Śląska w Gliwicach
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Jolanta Szoplik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – Politechnika Warszawska
 4. Recenzent –  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Pakowski – Politechnika Łódzka
 5. Recenzent - Prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski – Politechnika Poznańska
 6. Członek komisji - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kupiec – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Członek komisji - Prof. dr hab. inż. Joanna Karcz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  399 KB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  223 KB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  265 KB)

Data wszczęcia postępowania:

29.01.2018 r.

Harmonogram:

 

 

 1. Wszczęcie postępowania - 29.01.2018 r.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów- uchwała RW WTiICh nr 2/2017/2018, nr 3/2017/2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz nr 6/2017/2018 z dnia 24.04.2018 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej: data powołania komisji habilitacyjnej - 11.05.2018 r.; data wysłania z CK - 17.05.2018 r.; data wpłynięcia pisma do  Dziekanatu WTiICh ZUT w Szczecinie - 18.05.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów - 21.05.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 02.07.2018 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 09.07.2018 r.

 

 

Uchwała z uzasadnieniem

Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  71 KB)