Sprawozdania z ankietyzacji zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2021/2022

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022                

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  14,11 MB)
Rok akademicki 2020/2021

Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 2020/2021–semestr letni

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  397 KB)

Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 2020/2021–semestr zimowy

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  253 KB)

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  1,24 MB)

Sprawozdanie z ankiety Uczelni ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  1,88 MB)
Rok akademicki 2019/2020
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  5,07 MB)

Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 2019/2020

Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  399 KB)
Rok akademicki 2018/2019
Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 2018/2019 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  243 KB)
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  0)
Sprawozdanie z ankiety uczelni 2018/2019 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  896 KB)
Rok akademicki 2017/2018
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  19,70 MB)
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  503 KB)
Rok akademicki 2016/2017
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  511 KB)
Sprawozdanie z ankiety uczelni dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  1,15 MB)
Rok akademicki 2015/2016
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  647 KB)
Rok akademicki 2011/2012
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniającychy wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  156 KB)
Rok akademicki 2010/2011
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  187 KB)
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Pobierz plik (format:  pdf, rozmiar:  247 KB)