Sprawozdania z ankietyzacji zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2018/2019
Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickim 2018/2019 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankiety uczelni 2018/2019 Pobierz plik

Rok akademicki 2017/2018
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Pobierz plik

Rok akademicki 2016/2017
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankiety uczelni dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Pobierz plik

Rok akademicki 2015/2016
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016 Pobierz plik

Rok akademicki 2011/2012
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniającychy wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 Pobierz plik

Rok akademicki 2010/2011
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Pobierz plik
Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Pobierz plik