Badania naukowe

Profil naukowy Wydziału określają główne kierunki prowadzonych badań, które są następujące:

 • Procesy katalityczne i katalizatory
 • Nowoczesne membranowe techniki rozdziału
 • Nowe technologie (w tym biotechnologia) i modernizacja procesów technologii chemicznej
 • Badania operacji jednostkowych inżynierii chemicznej
 • Procesy ochrony środowiska
 • Optymalizacja parametryczna procesów
 • Zastosowanie sieci neuronowych
 • Technologie polimerowe (w tym biopolimery)
 • Kompozyty i kleje
 • Technologie syntezy związków organicznych

 
Prace naukowe pracowników Wydziału są publikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak:

 • Applied Catalysis A, Applied Catalysis B
 • Carbon
 • Chemical Engineering and Processing
 • Chemical Engineering Journal
 • Desalination
 • Journal of Molecular Catalysis
 • Journal of Chemical Technology and Biotechnology
 • Journal of Molecular Structure
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Polimery (Warsaw)
 • Polish Journal of Chemistry
 • Solid State Phenomena
 • Adsorption, Science & Technology
 • Chemical Engineering Research and Design
 • Chemical Papers
 • Chemical Physics
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • International Communications in Heat and Mass Transfer
 • Journal of Chemical Physics
 • Journal of Colloid and Interface Science
 • Magnetic Resonance in Chemistry
 • Thermochimica Acta
 • Colloids and Surface
 • Applied Surface Science
 • Surface and Interface Analysis
 • Separation Science and Technology