III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

Uprzejmie informujemy, iż 8 maja 2018 r. odbędzie się jednodniowe III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików. Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodnipomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku organizatorzy Sympozjum włączyli się w obchody 100-lecia Niepodległej Polski. Hasłem towarzyszącym Sympozjum będzie: Ignacy Mościcki  pierwszy chemik który został prezydentem niepodległej Polski. Wynalazca i budowniczy polskiego przemysłu azotowego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych naukowców wykonujących prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi. Seminarium dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe, którzy chcieli by przedstawić wyniki swoich prac naukowych. Sympozjum ma charakter dydaktyczno-naukowy. Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii (minimalna objętość tekstu to około 10 stron znormalizowanych z rysunkami). Spośród nadesłanych streszczeń recenzenci wybiorą najciekawsze, które zakwalifikowane zostaną do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace będą prezentowane podczas sesji posterowej. Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 zł.

MIEJSCE SYMPOZJUM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

 

Do pobrania:

III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, streszczenia

III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, monografia