dr inż. Beata Zielińska

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  48 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  753 kB)

Skład komisji:
 1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – Politechnika Wrocławska
 2. sekretarz komisji – dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie
 3. recenzent – prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska – Uniwersytet Gdański
 4. recenzent – prof. dr hab.  Bronisław Marciniak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. recenzent – dr hab. inż. Sylwia Mozia, prof. nadzw. ZUT  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. członek komisji – dr hab. Małgorzata Guzik – Uniwersytet Wrocławski
 7. członek komisji – dr hab. inż. Dariusz Moszyński - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  185 kB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  7,21 MB)

Data wszczęcia postępowania:03.03.2016 r.
Harmonogram:
  1. Wszczęcie postępowania – 03.03.2016 r.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - 12.04.2016 r.
  3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK – 05.05.2016 r. ; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 12.05.2016 r.
  4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów –  18.06.2016 r.
  5. Termin nadsyłania recenzji –16.06.2016 r.
  6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej – 24.06.2016 r.
  Uchwała: Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  1,47 MB)
  Uzasadnienie: Uzasadnienie