dr inż. Agnieszka Makara

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  501 kB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  23 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  4,51 MB)

Skład komisji:

 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Iwona Pełech, Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Henryk Górecki, Politechnika Wrocławska
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil, Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH, Instytut  Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Monika Bosacka, Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  452 kB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,22 MB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  534 kB)

Data wszczęcia postępowania:

30.05. 2018 r.

Harmonogram:

  1. Uchwały Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta – 19.06.2018 r.
  2. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 06. 09. 2018 r.; data wpłynięcia pisma do Dziekanatu WTiICh ZUT w Szczecinie – 01. 10. 2018 r.
  3. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 03. 10. 2018 r.
  4. Termin nadsyłania recenzji  – 12. 11. 2018 r.
  5. Termin spotkania Komisji Habilitacyjnej – 03. 12. 2018 r.

  Uchwała z uzasadnieniem

  Uchwała z uzasadnieniem (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)