dr inż. Kamila Żelechowska

Wniosek:

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

Autoreferat:

Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB)

Lista publikacji (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)

Skład komisji:

 Skład komisji:  

 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 2. Sekretarz komisji – dr hab. inż. Rafał Pelka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 3. Recenzent – dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw. – Politechnika Poznańska
 4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz – Politechnika Wrocławska
 5. Recenzent – prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Członek komisji – dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. nadzw. – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 7. Członek komisji – dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje:

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  2,46 MB)

Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)

Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,77 MB)

Data wszczęcia postępowania: 21.11.2017 r.
Harmonogram:
 1. Wszczęcie postępowania - 21.11.2017 r.
 2. Uchwały Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów - uchwały RW WTiICh nr 4/2017/2018 oraz 5/2017/2018 z dnia 23.01.2018 r.
 3. Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data powołania komisji habilitacyjnej - 8.03.2018 r.; data wysłania z CK - 20.03.2018 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie – 23.03.2018 r.
 4. Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów – 29.03.2018 r.
 5. Termin nadsyłania recenzji – 7.05.2018 r.
 6. Termin zebrania komisji habilitacyjnej –  24.05.2018 r.
  Uchwała i uzasadnienie:  Uchwała (format:  pdf, rozmiar:  72 KB)