I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

Uprzejmie informujemy, iż 17 maja 2016 r. odbędzie się I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych chemików (studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki), którzy zechcą przedstawić wyniki swojej pracy naukowej. Celem sympozjum jest integracja środowiska młodych chemików z naszego regionu, wymiana wiedzy i doświadczenia. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny. Zachęcamy do prezentacji wyników badań stosowanych jak i o charakterze podstawowym, ze wskazaniem możliwości ich  wykorzystania. 

Spośród nadesłanych streszczeń recenzenci wybiorą najciekawsze, które zakwalifikowane zostaną do 15 minutowej prezentacji ustnej podczas sympozjum. Pozostałe prace, w formie posterów, będą częścią prezentacji multimedialnej. Szczegółowy plan sympozjum zostanie przedstawiony w kolejnych ogłoszeniach.  Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.  

MIEJSCE SYMPOZJUM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

Audytorium I

 

Do pobrania