Władze Wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

71-065 Szczecin, al. Piastów 42

tel. 91 449 41 05, fax: 91 449 46 36, e-mail: wtiich@zut.edu.pl

Władze Wydziału

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. RAFAŁ RAKOCZY

PRODZIEKAN ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. BEATA ZIELIŃSKA, prof. ZUT

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr inż. ANETA WESOŁOWSKA
      Kierunki:

  • Chemia
  • Inżynieria chemiczna i procesowa
  • Chemical Engineering

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr inż. KAROLINA KIEŁBASA
      Kierunki:

  • Technologia chemiczna
  • Nanotechnologia
  • Inżynieria materiałów i nanomateriałów
  • Inżynieria w medycynie

 Administratorzy obiektów dydaktycznych Wydziału

Kierownik obiektu dydaktycznego "Nowa Chemia"

Kierownik obiektu dydaktycznego „Stara Chemia”

  • mgr inż. Ewelina Kandyba

 Dziekanat

 Kierownik dziekanatu