Władze Wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

71-065 Szczecin, al. Piastów 42

tel. 91 434 30 86, fax: 91 449 46 36, e-mail: wtiich@zut.edu.pl

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK

Prodziekan ds. ogólnych i nauki
dr hab. inż. RAFAŁ RAKOCZY, prof. nadzw. ZUT

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. ANETA WESOŁOWSKA

Kierunki:

Chemia
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Ochrona Środowiska

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. JOLANTA JANIK

Kierunki:
Technologia Chemiczna
Nanotechnologia

 

 

 

Pracownicy administracyjni Wydziału

Kierownik obiektu dydaktycznego

Kierownik obiektu dydaktycznego

 

Dziekanat

 

Kierownik dziekanatu