Władze Wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

71-065 Szczecin, al. Piastów 42

tel. 91 434 30 86, fax: 91 449 46 36, e-mail: wtiich@zut.edu.pl

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK

Prodziekan ds. ogólnych i nauki
dr hab. inż. RAFAŁ RAKOCZY, prof. nadzw. ZUT

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. ANETA WESOŁOWSKA

Kierunki:

Chemia
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Ochrona Środowiska

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. JOLANTA JANIK

Kierunki:
Technologia Chemiczna
Nanotechnologia

Pracownicy administracyjni Wydziału

Małgorzata Jędrzejczak - kierownik obiektu dydaktycznego

Danuta Okseniuk - kierownik obiektu dydaktycznego

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu: dr inż. Zuzanna Wechterowicz

Tel. 91 434 30 86; 449 41 05

Fax: 91 449 46 36 

e-mail: wtiich@zut.edu.pl