Rady dyscyplin naukowych

 Rada dyscypliny naukowej – inżynieria chemiczna (ZARZĄDZENIE NR 129 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  4,39 MB) ZARZĄDZENIE NR 109 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 września 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  479 KB) ZARZĄDZENIE NR 19 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 lutego 2022 r.) (format:  pdf, rozmiar:  516 KB)

 • prof. dr hab. inż. Sylwia Halina Mozia – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
 • prof. dr hab. inż. Marek Gryta
 • prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
 • prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska
 • dr hab. inż. Magdalena Cudak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elżbieta Gabruś, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Grzechulska-Damszel, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Ewa Janus, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marian Kordas, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Dariusz Moszyński, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Rafał Pelka, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Iwona Pełech, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Robert Pełech, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jolanta Szoplik, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Magdalena Urbala, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Konrad Witkiewicz, prof. ZUT
 • dr inż. Paula Ossowicz
 • dr inż. Anna Story

 Rada dyscypliny naukowej – nauki chemiczne (ZARZĄDZENIE NR 129 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r.)

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Sośnicki, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Piotr Tabero, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elwira Wróblewska, prof. ZUT
 • dr inż. Beata Kołodziej
 • dr inż. Mateusz Piz
 • dr inż. Łukasz Struk
 • dr inż. Aneta Wesołowska
 • dr inż. Joanna Rokicka
 • dr Anna Szady-Chełmieniecka
 • mgr inż. Tomasz Idzik

Rada dyscypliny naukowej – inżynieria materiałowa (ZARZĄDZENIE NR 129 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18 września 2020 r.)

 • prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
 • prof. dr hab. Nikos Guskos
 • prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
 • prof. dr hab. Ewa Mijowska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski
 • prof. dr hab. inż. Beata Tryba
 • dr hab. Tomasz Bodziony, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Xuecheng Chen, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agnieszka Kochmańska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk prof. ZUT
 • dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Sreńscek-Nazzal, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Anna Szymczyk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Beata Zielińska, prof. ZUT
 • dr inż. Agnieszka Piegat
 • dr Piotr Sobolewski