II Szczecińskie Uczniowskie Mikrosympozjum Młodych Chemików

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Szczecińskim Uczniowskim Mikrosympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. Organizatorami Mikrosympozjum są: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sympozjum dedykowane jest uczniom szkół średnich, którzy są zainteresowani naukami chemicznymi oraz pokrewnymi. Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w Mikrosympozjum proszone są o przesłanie deklaracji uczestnictwa (wzór deklaracji (format:  docx, rozmiar:  18,03 kB)) do 5.02.2024 r oraz dosłanie streszczenia prezentacji według załączonego szablonu w terminie do 12 lutego 2024 r. na adres: summch@zut.edu.pl

Do prezentacji podczas Mikrosympozjum zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 40 prac z uwzględnieniem ich atrakcyjności. O zakwalifikowaniu prac zadecyduje Komitet Kwalifikacyjny Mikrosympozjum. W Mikrosympozjum może wziąć udział nie więcej niż dwóch uczniów (spośród autorów jednej pracy) oraz ich opiekun. Spośród zgłoszeń Komitet Kwalifikacyjny wybierze osiem tematów, które będą prezentowane w formie ustnego komunikatu. Zespoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu pracy do Mikrosympozjum oraz o ewentualnym wybraniu zgłoszenia do prezentacji ustnej do dnia 16.02.2024 r. Pozostałe tematy będą prezentowane w formie plakatu. Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane jako książka streszczeń w formie pliku pdf.

Udział w Mikrosympozjum jest całkowicie bezpłatny!

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Adama Rudawskiego (http://www.szczecin.uw.gov.pl) oraz wsparciem sponsorskim Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

      

Szanowni Uczestnicy

II Szczecińskiego Uczniowskiego Mikrosympozjum Młodych Chemików!

Uprzejmie informujemy, że komunikat ustny należy przygotować w programie Power Point (wersja Office 2021 lub starsza). Prosimy aby prezentacje zostały przesłane do 20.03.2024 r. na adres summch@zut.edu.pl , w celu wgrania ich na dysk komputera w Sali wykładowej. Przypominamy, że czas prezentacji ustnej nie może być dłuższy niż 10 min (+5 min. na dyskusję dotyczącą prezentacji).

Poster może być przygotowany/wydrukowany w formacie A0  (szerokość 841 i wysokość 1189 mm) lub może być mniejszy (A1). Plakat może być również przygotowany na kartkach A4 i zawieszony na tablicach posterowych.

Komitet Organizacyjny SUMMCh

Dodatkowe informacje: