Egzaminy z języka angielskiego w przewodach doktorskich

Egzaminy doktorskie z języka obcego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Terminy egzaminów doktorskich z języka angielskiego w roku akademickim 2021/2022

  • 16 listopada 2021 r. godz. 12:15
  • 14 grudnia 2021 r. godz. 12:15
  • 11 stycznia 2022 r. godz. 12:15
  • 8 lutego 2022 r. godz. 12:15
  • 8 marca 2022 r. godz. 12:15
  • 12 kwietnia 2022 r. godz. 12:15
  • 10 maja 2022 r. godz. 12:15
  • 14 czerwca 2022 r. godz. 12:15

U kierownika dziekanatu WTiICh można sprawdzić, jaki skład komisji egzaminacyjnej obowiązuje w danym przewodzie doktorskim.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19, zgodnie z zarządzeniem nr 75 Rektora ZUT z dnia 28 maja 2020 r., egzaminy doktorskie przeprowadzane są obecnie w trybie zdalnym w aplikacji MS TEAMS z ciągłym synchronicznym przekazem obrazu i dźwięku.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest według zasad podanych na stronie Studium Języków Obcych ZUT.  

Zamiar podejścia do egzaminu należy zgłosić do kierownika dziekanatu WTiICh nie później niż 14 dni przed wybranym terminem.

Ponadto na minimum 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, należy dostarczyć egzaminatorowi ze SJO (e-mailem) minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej. Wymagany jest tekst oryginalny, nie tłumaczony z języka polskiego.