Egzaminy z języka angielskiego w przewodach doktorskich

Egzaminy doktorskie z języka obcego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Język angielski - terminy egzaminów doktorskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 

18 listopada 2019 r. godz. 12:15

16 grudnia 2019 r. godz. 12:15

20 stycznia 2020 r. godz. 12:15

10 lutego 2020 r. godz. 12:15

 

Zgodnie z uchwałą nr 11/2017/2018 Rady WTiICh z dnia 22 maja 2018 r., egzaminy doktorskie z języka angielskiego odbywają się przed komisją w składzie:

  1. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk – przewodniczący,
  2. mgr Artur Lenart – egzaminator ze SPNJO
  3. prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Jedynie w przypadkach, gdy promotorem zdającego doktoranta jest profesor Ryszard Kaleńczuk lub profesor Rafał Rakoczy, wyznaczony jest inny skład komisji egzaminacyjnej.

 

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest według zasad podanych przez Studium Języków Obcych ZUT na stronie: www.spnjo.zut.edu.pl/egzaminy/egzamin-doktorancki/zasady.html

Zamiar podejścia do egzaminu należy zgłosić do kierownika dziekanatu WTiICh nie później niż 14 dni przed wybranym terminem.

Ponadto na minimum 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, należy dostarczyć egzaminatorowi SPNJO (e-mailem) minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej. Wymagany jest tekst oryginalny nie tłumaczony z języka polskiego.