Egzaminy z języka angielskiego w przewodach doktorskich

Terminy egzaminów doktorskich z języka angielskiego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019

 

9 października 2018 r. godz. 10:30

6 listopada 2018 r. godz. 10:30

4 grudnia 2018 r. godz. 10:30

8 stycznia 2019 r. godz. 12:00

5 lutego 2019 r. godz. 12:00

5 marca 2019 r. godz. 12:00

2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

7 maja 2019 r. godz. 10:00

11 czerwca 2019 r. godz. 10:00

2 lipca 2019 r. godz. 10:00

przerwa wakacyjna

17 września 2019 r. godz. 10:00

 

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest według zasad podanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT na stronie: http://www.spnjo.zut.edu.pl/egzaminy/egzamin-doktorancki/zasady.html

Zamiar podejścia do egzaminu należy zgłosić do kierownika dziekanatu WTiICh nie później niż 14 dni przed wybranym terminem.

Ponadto na minimum 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, należy dostarczyć egzaminatorowi SPNJO (e-mailem) minimum 10 stron literatury fachowej w języku obcym z dziedziny dotyczącej pracy doktorskiej. Wymagany jest tekst oryginalny nie tłumaczony z języka polskiego. 

Zgodnie z uchwałą nr 11/2017/2018 Rady WTiICh z dnia 22 maja 2018 r., egzaminy doktorskie z języka angielskiego odbywają się przed komisją w składzie:

  1. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk – przewodniczący,
  2. mgr Artur Lenart – egzaminator ze SPNJO
  3. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. ZUT

Uchwała do pobrania (plik pdf)