VIII Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

VIII Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików

Uprzejmie informujemy, iż 16 maja 2023 r. odbędzie się jednodniowe VIII Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików. Organizatorami Sympozjum są Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku organizatorzy Sympozjum postanowili włączyć się w obchody 140. rocznicy skroplenia tlenu i azotu przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Sympozjum dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe oraz wykonującym prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi. Sympozjum ma charakter dydaktyczno-naukowy.

Osoby chcące wziąć udział w Sympozjum proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 31 marca 2023 r. na adres: ssmch2023@zut.edu.pl.
W zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie formy przedstawienia swoich badań naukowych (wystąpienie ustne lub poster). W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do wystąpień ustnych recenzenci wytypują najciekawsze streszczenia i przekażą autorom informację z prośbą o wygłoszenie badań w formie 15-minutowej prezentacji. Pozostałe prace będą prezentowane podczas sesji posterowej. Podczas Sympozjum odbędzie się quiz dotyczący życia Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego oraz prowadzonych przez nich badań naukowych.

Prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Sympozjum. Przewidziane są nagrody za trzy najlepsze wystąpienia ustne oraz poster, a także nagroda dla zwycięzcy quizu.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału
w monografii. Nieprzekraczalny termin nadsyłania manuskryptu monografii upływa 15 kwietnia 2023 r.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł plus VAT(23 %). Opłata za publikację monografii wynosi 300 zł plus VAT(23 %) i ponoszona będzie po jej zaakceptowaniu przez recenzentów i redaktorów.

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji oraz za monografie należy wnosić na konto:

38 1600 1462 1024 7674 0000 0007 (BNP Paribas)

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „Opłata za uczestnictwo – VIII SSMCh 2023” lub „Opłata za monografię 2023”.

 

 

Do pobrania:

MIEJSCE SYMPOZJUM

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 al. Piastów 42, 71-065 Szczecin