I Szczecińskie Uczniowskie Mikrosympozjum Młodych Chemików

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Szczecińskim Uczniowskim Mikrosympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. Organizatorami Mikrosympozjum są: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Sympozjum dedykowane jest uczniom szkół średnich, którzy są zainteresowani naukami chemicznymi oraz pokrewnymi. Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w Mikrosympozjum proszone są o przesłanie deklaracji uczestnictwa (wzór deklaracji (format:  docx, rozmiar:  17,96 KB)) do 31.12.2022 r oraz dosłanie streszczenia w terminie do 31 stycznia 2023 r. na adres: summch@zut.edu.pl

Do prezentacji podczas Mikrosympozjum zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac z uwzględnieniem ich atrakcyjności. O zakwalifikowaniu prac zadecyduje Komitet Kwalifikacyjny Mikrosympozjum. W Mikrosympozjum może wziąć udział nie więcej niż dwóch uczniów (spośród autorów jednej pracy) oraz ich opiekun. Spośród zgłoszeń Komitet Kwalifikacyjny wybierze pięć tematów, które będą prezentowane w formie ustnego komunikatu. Zespoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu pracy do Mikrosympozjum oraz o ewentualnym wybraniu zgłoszenia do prezentacji ustnej do dnia 5.02.2023 r. Pozostałe tematy będą prezentowane w formie plakatu. Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane jako książka streszczeń w formie pliku pdf.

Udział w Mikrosympozjum jest całkowicie bezpłatny!

Dodatkowe informacje: