Kryterium 1. Ocena konstrukcji programów studiów, koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się