Kryterium 6. Ocena współpracy z interesariuszami w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów studiów oraz jej wpływ na rozwój studiów