Kryterium 5. Ocena infrastruktury, zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programów studiów, warunków prowadzenia zajęć oraz ich zastosowanie